Xepher

Xepher

Koo Jae-mo (구재모)

– aliases: Friez3
@xepher123 twitch.tv/xepher1234
South Korea