Transfers NEW
Matches
Events
Rankings
Stats
Forums
Spoiler-free:

xZoL

Marcus Jacob

– aliases: Kiki
@xZoL_ow
Australia