Transfers NEW
Matches
Events
Rankings
Stats
Forums
Spoiler-free:

GodsB

Kim Kyeon-Bo (김경보)

@GodsB_OW twitch.tv/godsb_ow
South Korea